Klasstrojor med tryck - Klasströjor med tryck

Många kan känna igen sig i känslan av att vilja tillhöra något, känna samhörighet med andra människor i en grupp. Det kan vara att man vill känna gemenskap i sin klass, på sitt jobb eller på sin fritid genom olika lagsporter eller intressen.

Känslan av gemenskap kan stärkas av att man hittar på gemensamma aktiviteter tillsammans. Det kan handla om enkla team-övningar eller en resa som man gör ihop. Då får man chans att stärka relationerna till varandra och lära känna varandra på ett annat och nytt sätt.

Ett annat exempel på att stärka känslan av gemenskap och tillhörighet är att ha något som symboliserar gemenskapen. Detta är välkänt i flera generationer och det finns många bevis på att om man har något fysiskt att ta på som förknippas till en eller flera andra människor så ökar känslan av tillhörighet. Det kan handla om att man delar bästis-hjärta med sina vänner som barn, det kan handla om såkallade vänskapsarmband, för kärleksrelationer är det välkänt att använda sig av förlovningsringar. Numera är det också populärt med vänskapstatueringar eller kärlekstatueringar för att visa sin tillhörighet till en annan människa.

Men i en klass eller i ett lag kanske det inte är lämpligt att göra likadana tatueringar, då finns det andra alternativ som är bättre lämpade. Till exempel så är det populärt att använda sig av klasströjor med tryck på för att visa att man som grupp hör ihop. När man har likadana tröjor som man tillsammans har tagit fram så ökar känslan av gemenskap och tillhörighet, en känsla som får människor att må bra.

Gemenskapen kan stärkas upp redan vid framtagandet av de gemensamma klasströjorna när man tillsammans bestämmer typ av klasströja som ska användas, ska man använda t-shirt eller hoodie, vilken färg tröjorna ska ha och vilket tryck som är finast eller roligast.