Klasstrojor med tryck perfekt pa klassresan - Klasströjor med tryck perfekt på klassresan

Klasströjor med tryck på kan varieras i olika grad med såväl motiv, typ av tröja och färg på tröjan. Att ha likadana tröjor ökar känslan av samhörighet till andra människor i samma grupp och stärker automatiskt banden mellan de personer som ingår i gruppen.

Men likadana klasströjor kan även vara en fördel i andra sammanhang än just det känslomässiga. När man är på klassresa är det en stor fördel att ha en enhetlig grupp att hålla reda på och det underlättar för såväl lärare som klassföräldrar och elever att hålla koll på resten av gruppen så att man inte tappar bort varandra.

Klasstrojor med tryck perfekt pa klassresan 2 - Klasströjor med tryck perfekt på klassresan

Om man däremot åker på en gemensam skolresa med alla parallellklasser på en och samma skola är det också en fördel om man har bestämt att varje klass ska ha olika färger på sina klasströjor. På så sätt är det enkelt att hålla isär klasserna och veta vart alla tillhör. Det blir också en samtalsöppnare när man ser i vilken klass som de andra eleverna tillhör.

Vidare är det ju smidigt att anordna tävlingar eller matcher i lagsporter klassvis när alla redan är indelade i färggrupper. På så sätt kan klasserna till exempel tävla i en opulär fem-kamp och man ser direkt vilka som är i ens eget lag.

Klasstrojor med tryck perfekt pa klassresan 1 - Klasströjor med tryck perfekt på klassresan

En fördel är också om klassens namn står tryckt på tröjan tillsammans med elevens individuella namn. På så sätt är det lättare att hålla koll på vilken färg på tröjan som tillhör vilken klass men också lättare att lära sig namnen på de elever som inte går i sin egen klass. Det blir lättare att föra ett samtal med en annan elev när man ser tydligt vad denne heter.

Färgerna på tröjorna kan vara tradition som bestäms av lärare eller rektor där man sedan alltid vet att klass 9a bär alltid svarta tröjor, klass 9b bär alltid blåa tröjor och så vidare.

Klasströjor med tryck perfekt på klassresan