Det här är en sida som handlar om klasströjor med tryck och även andra plagg och produkter som kan användas i samma syfte.

Här kan ni finna inspiration till hur tröjorna kan arbetas fram, att det finns olika tillvägagångssätt för att hitta sin unika klasströja. Hur man ska tänka vid val av design, om man ska ta ett färdigt tryck, designa själv eller inspireras av vår moderna tids inspirationskällor så som olika tv-serier, memes, sociala medier och internet.

Här finner ni olika aktiviteter där klasströjorna kan komma till användning, hur man gör för att tröjorna ska bli ännu mer användbara, hur man ska tänka för att de ska bli ännu mer unika. Vilken modell av tröja som man ska välja, vilka andra produkter som kan komma till användning, hur man ska tänka för att inte alla parallellklasser på samma skola ska stå där med nästan identiska tröjor när beställningen levereras.

Hur man kan göra för att alla elever i klassen ska känna sig delaktiga i tröjans framtagande, hur man kan nyttja designarbetet för att göra grupparbeten och på så sätt träna samarbete mellan eleverna.

Men utöver designandet av tröjorna så får ni här också läsa om vad en bra klasströja gör för gemenskapen i klassen och hur den kan få inte bara klassen själv att må bättre utan också sprida glädje till andra elever på skolan och inte minst lärarna.

Klasströjan ska vara ett minne för livet, något man kan spara även när man har slutat använda den för att minnas sina år med just den klassen.